Referencje

"Zarówno fachowość, jakość jak i zaangażowanie firmy K&A należy ocenić jako niezwykle profesjonalne i godne polecenia."

"Każdorazowo firma (K&A) wywiązuje się z naszych zleceń sprawnie, profesjonalnie i bez zastrzeżeń pod względem merytorycznym."

"...nigdy nie miałam najmniejszych problemów z przesłaniem czy odbiorem dokumentów. Korzystam z usług K&A od wielu lat i mam zamiar korzystać nadal."

"Nawet przy bardzo napiętych terminach wykonane tłumaczenia cechowała wysoka jakość zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym."

"Tłumacze współpracujący z K&A to specjaliści w danej branży."

"Składane przez nas zlecenia wymagają niewielkiego zaangażowania i nakładu pracy z naszej strony."

"K&A jest rzetelnym i profesjonalnym dostawcą usług tłumaczeniowych."

"Pracę tłumaczy K&A cechuje dobra znajomość problematyki z zakresu finansów i prawa."

"Fachowość, jakość i zaangażowanie firmy K&A są godne polecenia."

"Pracownicy firmy wykazują się zrozumieniem, uprzejmością oraz dużą elastycznością w dostosowywaniu się do naszych potrzeb."

"Zadowolenie nasze wywołuje skrócona do minimum i uproszczona procedura rejestracji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia."

"Solidność i wiarygodność K&A pozwalają nam ocenić dotychczasową współpracę jako idealną - godną polecenia."

"Zawsze w wymaganym terminie otrzymywaliśmy dokumenty przetłumaczone szybko i z profesjonalną starannością."

"Pracę Państwa tłumaczy - co dla nas szczególnie ważne - cechuje dobra znajomość problematyki z zakresu finansów i prawa."

"Na podstawie naszych doświadczeń ze współpracy możemy zarekomendować firmę K&A jako profesjonalnego i odpowiedzialnego współpracownika."

"Na uwagę zasługuje sprawność, terminowość i wysoki poziom realizacji powierzonych zadań."

"Pracowników firmy charakteryzuje profesjonalizm i elastyczność w dostosowaniu obsługi i usług do naszych oczekiwań i potrzeb."

"Wywiązuje się z powierzonych zadań w sposób sumienny i terminowy."

"W naszej dotychczasowej współpracy na szczególną uwagę zasługuje dbałość o szczegóły zarówno w przygotowaniu jak i późniejszej realizacji tłumaczeń..."