Oferta‎ > ‎

Tłumaczenia przysięgłe

Uwierzytelnienie


Ta usługa przeznaczona jest dla dokumentów urzędowych, notarialnych lub wysyłanych za granicę do szkół, urzędów i oficjalnych instytucji.

Uwierzytelnianie odnosi się do przetłumaczonego już dokumentu, którego zgodność z oryginałem musi potwierdzić tłumacz przysięgły. Opłata za uwierzytelnienie obejmuje:
  • porównanie źródłowego dokumentu z tłumaczeniem
  • ewentualne naniesienie drobnych poprawek
  • dopasowanie formatu do formatu przysięgłego
Języki Cena za stronę uwierzytelnienia 
(1125 znaków)

Na język obcy Na język polski
Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski
24.95 21.95
Pozostałe europejskie języki 29.95 24.95